newsPIT

13/2017/01/19

Newsletter nie wyświetla się poprawnie? Obejrzyj go w oknie przeglądarki!

Wydarzenia tygodnia

18.01 Najważniejsze zmiany VAT 2017
18.01 Aplikacja MF z błędem
17.01 Zmiany PIT 2017
17.01 Ewidencja czasu pracy
16.01 Kto musi płacić grudniową zaliczkę?
16.01 Ewidencja godzin zleceniobiorcy
13.01 Wybierz podatek liniowy do 20.01

Temat wydania

Prawie 1200 zł co miesiąc na składki ZUS w 2017 roku

Wczoraj poznaliśmy wysokość składki na ubezpieczenie zdrowotne obowiązującą w 2017 roku. Suma wszystkich składek ZUS na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne w 2017 roku zbliża się do kwoty 1200 zł miesięcznie ...

VAT przy przekazaniu środka trwałego na potrzeby osobiste

Opodatkowaniu VAT podlega m.in. odpłatna dostawa towarów. Przy czym przepisy przewidują przypadki, w których pomimo że towary są przekazywane nieodpłatnie, to czynności te podlegają opodatkowaniu VAT. Wystąpi to w sytuacji, gdy od przekazywanego towaru podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do odliczenia VAT z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tego towaru bądź jego części składowych ...

Zmiany Ordynacji podatkowej 2017

Najistotniejsze zmiany w Ordynacji podatkowej od 1 stycznia 2017 r. to wzmocnienie ochrony prawnej podatników, zmiana w zakresie ochrony prawnej wynikającej z interpretacji indywidualnej, nowe regulacje dotyczące zastawów skarbowych ...

Masz problem podatkowy?
Zadaj pytanie i uzyskaj darmową odpowiedź!

Płaca w godzinach nocnych

Czy pracodawca w 2017 roku może jak do tej pory wliczyć do minimalnego wynagrodzenia płacę w porze nocnej oraz z dni wolnych od pracy? Teraz mam podstawę 1600 zł plus dodatek za lata pracy, co stanowi ok. 1776 zł. Pracodawca ...

Podatek PIT i VAT z faktury korygującej

Prowadzę KPiR, podatek liniowy. W kwietniu 2015 r. wystawiłem kontrahentowi fakturę VAT na sporą kwotę. Zapłaciłem do US od tej faktury zaliczkę na podatek dochodowy i podatek VAT. Do końca stycznia 2016 r. za tą fakturę kontrahent nie zapłacił, domaga ...

Ulga na dziecko, gdy rozpoczyna studia i pracę

Od października 2016 r. rozpoczęłam naukę na studiach zaocznych. Jednocześnie od czerwca 2016 r. rozpoczęłam pracę na podstawie umowy zlecenia i mój dochód jest większy od kwoty 3089 zł. Czy moi rodzice mogą skorzystać z ulgi prorodzinnej za 5 miesięcy ...

Ważne terminy

Jutro 20.01

PIT (liniowy i zasady ogólne) rozliczenie miesięczne i kwartalne

Ryczałt - rozliczenie miesięczne i kwartalne

Zaliczka CIT miesięczna i kwartalna

Wybór formy opodatkowania

Wybór zaliczek kwartalnych

Środa 25.01

VAT-7 miesięczny

VAT-7K za III kwartał

VAT-7D za III kwartał

VAT-8 tylko wewnątrzwspólnotowe nabycia

VAT-12 ryczałt od taxi

VAT UE informacja podsumowująca za III kwartał (tylko w formie elektronicznej)

AKC podatek akcyzowy

Serwis głównego księgowego

Bezpłatny biuletyn podatkowy: www.news.PIT.pl Niniejszy list został wysłany zgodnie z regulaminem usług newsPIT. Zrezygnuj z otrzymywania newslettera

Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright PIT.pl Grupa Bonnier Business Polska

Nadawcą przesyłki jest wydawca newsPIT: Bonnier Business Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
03-738 Warszawa, ul. Kijowska 1, e-mail: pit@pit.pl, tel +48 501 143 225
NIP: 9721135060; REGON 300308237; KRS 0000024847 VIII Wydział Gospodarczy KRS, kapitał zakładowy 2 000 000 PLN